Uudised
veebruar 11, 2021

Icosagen AS pakub tööd KVALITEEDISPETSIALISTILE

Kandideerimise tähtaeg 01.03.2021

Icosagen AS kuulub Icosagen Grupi kontserni, mis tegutseb biotehnoloogia valdkonnas biokeemiliste, molekulaar- ja rakubioloogiliste ning mikrobioloogiliste toodete tootmise ja müügiga ning teenuste osutamisega. Icosagen Grupi juhtimissüsteem vastab ISO 9001:2015 nõuetele, mikrobioloogia labor vastab lisaks katselabori standardi ISO 17025 nõuetele.

Seoses ettevõtte arenemisega otsime oma meeskonda

KVALITEEDISPETSIALISTI

Peamine vastutusala ja tööülesanded:

 1. Icosagen Grupis (Icosagen AS, Icosagen Cell Factory OÜ) kehtestatud kvaliteedijuhtimissüsteemide (ISO 9001, ISO 17025) pidev rakendamine;
 2. osalemine ettevõtte kvaliteedijuhtimise protsessi täiustamisel ja parendamisel;
 3. osalemine protsesside ja kehtiva juhtimissüsteemi dokumentatsiooni (SOP-d) parendustegevustes koostöös nendes protsessides osalevate töötajatega;
 4. kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentide haldus;
 5. protsesside seire ja analüüsi ning tegevuste dokumenteerimiste kontrollimine;
 6. osalemine kvaliteedijuhtimise protsessi auditeerimisel;
 7. seadmete ja mõõtevahendite hoolduste ja kalibreerimiste korraldamine.

 

Eeldame

 • kõrgharidust loodusteaduste valdkonnas
 • teadmisi kvaliteedijuhtimise põhimõtetest ning siseauditite korraldusest
 • head suhtlemis- ja väljendusoskust
 • usaldusväärsust, täpsust detailides ja pühendumust
 • positiivset ja lahendustele suunatud ellusuhtumist
 • iseseisvust ja initsiatiivikust
 • valmisolekut ja võimet kohaneda muutuvates olukordades
 • väga head eesti keele oskust kõnes ja kirjas
 • heal tasemel inglise keele oskust kõnes ja kirjas

Kasuks tulevad

 • teadmised tööprotsesside toimimisest, protsesside juhtimisest, kvaliteedijuhtimise süsteemidest, riskide juhtimisest
 • projektijuhtimise kogemus
 • eelnev töökogemus laboris (spetsialisti tasemel)

Pakume

 • huvitavat ja arendavat täistööajaga tööd Tartus
 • võimalust realiseerida oma oskusi ja teadmisi
 • väljaõpet ja enesetäiendamisvõimalusi
 • ettevõttepoolseid soodustusi

 

Soovitav tööga alustamise aeg: esimesel võimalusel. Kandideerimiseks palume saata CV koos motivatsioonikirjaga e-postile: personal@icosagen.ee  hiljemalt  1. märtsiks 2021.
Lisainfo: personal@icosagen.ee , tel 737 7048; www.icosagen.ee

 

Tööle kandideerimiseks sooviavalduse esitamise korral loetakse, et kandidaat on andnud nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Konkursi jooksul kogutud kandideerimisdokumente säilitatakse kuni 2 aastat eesmärgiga esitada kandidaadile sobivusel ettepanek osalemiseks tulevikus korraldataval konkursil või alternatiivse töökoha täitmiseks.‹ Tagasi uudiste juurde