Töökeskkonnaspetsialist

Icosagen AS-is leiab omale huvitava tööalase väljakutse vanemapuhkusele siirduva töötaja asendamise ajaks

TÖÖKESKKONNASPETSIALIST

Peamised tööülesanded:
 • töökeskkonna ohutuse eestvedamine ja parendamine
 • seadusest tulenevate töökeskkonnaga seotud ettevõttepoolsete kohustuste täitmise tagamine
 • tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine ja täiendamine ettevõttes
 • tööohutusalaste koolituste korraldamine, üldtööohutusalase sissejuhatava juhendamise läbiviimine uutele töötajatele
 • töötervishoiu korraldamine ettevõttes
 • tervishoiujäätmete käitlemise korraldamine ettevõttes 
Kandidaadilt ootame: 
 • erialast haridust või erialast töökogemust, nõutud on kõrgharidus
 • väga head eneseväljendusoskust eesti ja vähemalt kesktasamel inglise keeles 
 • väga head suhtlemis- ja koostööoskust
 • iseseisvust, õppimistahet ja enesekehtestamisoskust
Meie pakume: 
 • eneseteostus- ja arenemisvõimalust läbi huvitava ja mitmekesise töö rahvusvahelises kasvavas ettevõttes
 • ettevõttepoolset hüvede- ja motivatsioonipaketti
 • ettevõtte ühisüritusi ja toetavat tiimi 
Konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisel. Lisainfo: Tiina Priestman

Kandideerimiseks palume saata oma CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 11.07.2022

Tööle kandideerimiseks sooviavalduse esitamise korral loetakse, et kandidaat on andnud nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Konkursi jooksul kogutud kandideerimisdokumente säilitatakse kuni 2 aastat eesmärgiga esitada kandidaadile sobivusel ettepanek osalemiseks tulevikus korraldataval konkursil või alternatiivse töökoha täitmiseks.

personal@icosagen.ee               Tel: +372 737 7080                   www.icosagen.ee