Teadur analüütika laborisse
Kutsume Icosagen Cell Factory OÜ analüütika laboriga liituma

TEADURIT

Peamised tööülesanded:
 • valkude analüütikatööde läbiviimine (antikehade kontsentratsiooni ja seondumiskineetika mõõtmine Octet masinaga; HPLC-SEC, HPLC-IEX)
 • uute analüütikametoodikate väljatöötamine
 • korrektne eksperimentide planeerimine ja dokumenteerimine
Ootame kandideerima kui:
 • omad magistri- või doktorikraadi keemia, bioloogia, biotehnoloogia või geenitehnoloogia erialal
 • oled oma töös korrektne ja täpne ning Sul on analüüsimis- ja meeskonnatööoskus
 • oled initsiatiivikas, iseseisev ja Sul on õppimistahet, et areneda koos ettevõttega
 • omad praktilist töökogemust laboris valkudega töötamisel ja oskust eksperimente planeerida ja juhtida
Sind ootavad:
 • mitmekülgne ja huvitav täistööajaga töö tipptasemel sisustatud laboris Tartus
 • eneseteostus- ja arenguvõimalused
 • vajalik väljaõpe toetavas meeskonnas
 • mitmesugused ettevõttepoolsed soodustused, ettevõtte ühisüritused

Soovitav tööga alustamise aeg:  esimesel võimalusel. Töökoht asub Tartus. Konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisel.

Lisainfo: personal@icosagen.ee


personal@icosagen.ee        Tel: +372 737 7080       www.icosagen.comTööle kandideerimiseks sooviavalduse esitamise korral loetakse, et kandidaat on andnud nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Konkursi jooksul kogutud kandideerimisdokumente säilitatakse kuni 2 aastat eesmärgiga esitada kandidaadile sobivusel ettepanek osalemiseks tulevikus korraldataval konkursil või alternatiivse töökoha täitmiseks.