Raamatupidaja
Icosagen Cell Factory OÜ ootab endaga liituma

RAAMATUPIDAJAT

Peamised tööülesanded:
 • igapäevane finantsinfo kogumine ja analüüs
 • arvandmete tõlgendamine, koondaruannete koostamine, projekti või tegevusvaldkonna kokkuvõtete tegemine
 • finants- ja statistikaaruannete ettevalmistamine
 • inventuuride läbiviimine
 • osalemine eelarvestamise protsessis
 • oma valdkonna dokumentatsiooni haldamine
 • töö raamatupidamislike dokumentidega internetipõhises raamatupidamistarkvaras Directo

Ootused kandidaadile:
 • kõrgharidus majandusarvestuse erialal
 • raamatupidamis- ja maksuseaduste hea tundmine
 • varasem töökogemus vähemalt 2 aastat finantsanalüüsi või -kontrolli valdkonnas
 • väga hea tabelarvutusprogrammi kasutamise oskus
 • kohusetunne, korrektsus, täpsus, analüütiline mõtlemine, vastutusvõime
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus heal tasemel ametialase sõnavara valdamisega

Meie pakume:
 • mitmekülgset ja vastutusrikast täistööajaga tööd arenevas rahvusvahelises ettevõttes
 • eneseteostuse ja arenemisvõimalusi
 • konkurentsivõimelist töötasu
 • vajalikku väljaõpet toetavas kollektiivis
 • osalist kodus töötamise võimalust

Soovitav tööga alustamise aeg:  esimesel võimalusel. Töökoht asub Tartus.

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 27. juuniks 2022

Sobiva kandidaadi leidmisel konkurss lõpetatakse.

personal@icosagen.ee                 Tel: +372 737 7080                                 www.icosagen.com

Tööle kandideerimiseks sooviavalduse esitamise korral loetakse, et kandidaat on andnud nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Konkursi jooksul kogutud kandideerimisdokumente säilitatakse kuni 2 aastat eesmärgiga esitada kandidaadile sobivusel ettepanek osalemiseks tulevikus korraldataval konkursil või alternatiivse töökoha täitmiseks.