Projektid

Rakku penetreeruvate peptiidide kasutamine Transfektsioonireagendina

(struktuuritoetuse registris nr 2014-2020.4.02.19-0180)

Periood: 01.09.2019 kuni 31.08.2020

Rakendusuuringu eesmärk: mõista transfektsiooni efektiivsuse ja tootlikkuse vahelisi

seoseid, kasutades rakku penetreeruvaid peptiide transfektsioonireagendina DNA viimiseks

imetajarakkudesse.

Rakendusuuringu tulemusel saadud teavet kasutatakse uue transfektsiooni reagendi arendamiseks, mille kasutamine tõstab oluliselt rekombinantsete valkude tootmise efektiivsust QMCF süsteemis.

Kogumaksumus on 307 952,75  eurot