Projektid

Rakku penetreeruvate peptiidide kasutamine Transfektsioonireagendina

(struktuuritoetuse registris nr 2014-2020.4.02.19-0180)

Periood: 01.09.2019 kuni 31.08.2020

Rakendusuuringu eesmärk: mõista transfektsiooni efektiivsuse ja tootlikkuse vahelisi

seoseid, kasutades rakku penetreeruvaid peptiide transfektsioonireagendina DNA viimiseks

imetajarakkudesse.

Rakendusuuringu tulemusel saadud teavet kasutatakse uue transfektsiooni reagendi arendamiseks, mille kasutamine tõstab oluliselt rekombinantsete valkude tootmise efektiivsust QMCF süsteemis.

Kogumaksumus on 307 952,75  eurot


EU53258 projekt „ICF välismessid sihtgrupp diagnostika EU“

Eesmärgiks on Icosageni diagnostiliste antikehade arendamise võimekuse tutvustamine Euroopa klientidele, toetus 48 462,40 €


EU53259 projekt „ICF välismessid sihtgrupp diagnostika USA“

Eesmärgiks on Icosageni diagnostiliste antikehade arendamise võimekuse tutvustamine USA klientidele, toetus 36 740,00 €


EU53260 projekt „ICF välismessid sihtgrupp ravimiarendus EU“

Eesmärgiks on tutvustada Icosageni terapeutiliste antikehade arendamise võimekust Euroopa klientidele, toetus 39 607,20 €.

 
EU53261 projektile „ICF välismessid sihtgrupp ravimiarendus USA“

Eesmärgiks on tutvustada Icosageni terapeutiliste antikehade arendamise võimekust USA klientidele, toetus 32 943,00 €.