Koroonaviiruse diagnostika arendustegevus

Icosagen kutsub uuringusse vabatahtlikke!

Kui oled viimase viie päeva jooksul saanud positiivse COVID-19 diagnoosi ja soovid uuringus osaleda, siis palun helista Tallinnas proovi andmise koordineerimiseks tööpäeviti kell 9.00-16.00:

Marii Hermet
Telefon: 51 920 201
email: marii.hermet@icosagen.com

Koos muudame COVID-19 diagnostika kiiremaks ja meeldivamaks!

Uuringust täpsemalt

Uuringus osalemiseks saab Tallinnnas kolme päeva jooksul  pärast COVID-19 diagnoosi saamist anda  süljeproovi ning    kordusproovi ninaneelust  . Kordusproovi võtmine  toimub isiklikus sõiduautos ning sarnaselt esmase ninaneelu proovi võtmisega  nn drive-in testimispunktides Lisaks on võimalus süljeproovide kogumiseks   kodus, kasutades meie poolt vahendite komplekt, mis sisaldab ka täpset juhendit. Kodus kogutud proovidele tuleme ise järgi, et see turvaliselt laborisse toimetada. Proove kasutatakse uue koronaviiruse testi väljatöötamisel  . Soovi korral pakume uuringus osalejale ka kahe nädala möödudes immuunvastuse analüüsi ja tekkinud antikehade tekkimise kontrolli. Uuringus osalemine on tasuta.


Teile suunatud uuringu  peamised eesmärgidon:

1) Töötada välja senisest oluliselt suurema läbilaskevõimega koroonaviiruse test, mis  põhineb viirusvalkudetuvastamisel;

2) Arendada analpüüsimeetodeid   koroonaviirusesse nakatumise tuvastamiseks inimesesüljeproovidest ninaneeluproovide asemel; oluliseks eeliseks  on võimalus proovide kogumiseks   võtmine on võimalik ka kodustes tingimustes ilma, et potentsiaalselt nakkusohtlik inimene peaks külastama meditsiiniasutust.

3) Kolmandaks eesmärgiks on uurida proovide võtmist kodustes tingimustes. Lõppeesmärgiks on meil luua kodune proovide võtmise võimalus, kus inimene ei pea kodust lahkuma


Icosagen lõi koroonaviiruse vastased ravimikandidaadid.

USA Patendiamet registreeris ja võttis 12. oktoobril menetlusse OÜ Icosagen Cell Factory patenditaotluse Nr. 63090576 „SARS-CoV-2 Neutralizing Antibodies“. Seega on Icosagenis edukalt lõppenud Covid-19 vastaste bioloogiliste ravimite – viirust neutraliseerivate antikehade – loomise esimene etapp. Antud patenditaotlusega soovib Icosagen Cell Factory OÜ saada intellektuaalomandi kaitset uutele viirusvastastele terapeutilistele antikehadele USA territooriumil. Järgnevalt plaanib firma rakendada Icosagenis loodud intellektuaalomandi kaitset üle maailma.


Patendis on esitatud neli SARS-CoV-2 vastast antikeha, mille saamisel oli algmaterjaliks Covid-19 paranenud doonorite verest eraldatud B-rakud, millest  Icosageni varasemalt patenteeritud HybriFree tehnoloogia abil isoleeriti huvipakkuvaid antikehasid kodeerivad geneetilised  järjestused ning need antikehad toodeti Icosageni patenteeritud QMCF tehnoloogia abil.  Saadud antikehade toimimise parandamiseks neid optimeeriti ja järgnevalt iseloomustati antikehade biokeemilised ja biofüüsikalised omadused, mille alusel oli võimalik väita, et Icosagenil on õnnestunud isoleerida väga kõrge  kvaliteediga antikehad SARS-CoV-2 viiruse ogavalgu (S-valk) vastu.

Koostöös Tartu Ülikooli ja Norra Teaduste ja Tehnoloogi Ülikooli teadlastega uuriti valitud antikehade võimet takistada SARS-CoV-2 viirusel rakkude nakatamist. Nendest katsetest selgus, et koguni 19 erinevat antikeha on suutelised tõhusalt takistama SARS-CoV-2 paljunemist. Mõnel juhul oli vajamineva antikeha kogus väga väike, võimaldades kasutada isegi tuhandeid kordi väiksemat kogust võrreldes keskmiste antikeha ravimitega.


Icosageni COVID-19 antikehade ELISA test vastab CE-IVD nõuetele

3. septembril registreeris Icosagen arendatud diagnostilise testi vastavalt CE-IVD märgise nõuetele. Nimega Icosagen COVID-19 ELISA kit). Testi abil saab määrata inimestelt võetud vereproovidest SARS-CoV-2 viiruse vastaseid antikehasid, tuvastamaks, kas inimene on haiguse läbi põdenud. Testi valideerimisel mängisid väga olulist rolli haiguse läbi põdenud vabatahtlikud, kelle annetatud vere abil viidi läbi testi valideerimiseks vajalikud katsed. Käimas on pikemaajalisemad uuringud, mille eesmärgiks on selgitada COVID-19-ga kaasneva viirusvastase immuunsuse kestvus ja võimalik kaitse tulevaste nakatumiste eest. Kuigi vaktsiini loomisega ettevõte ei tegele, annavad need uuringud paremat arusaama ka vaktsiini kasutamise võimalikkusest ja tekkiva antikehalise immuunsuse kestvusest. Test põhineb Icosageni poolt toodetud rekombinantsetel viiruse valkudel ning on välja töötatud Tartus.  Test töötab ensüümse immuunanalüüsi (ELISA) meetodil, võimaldades viiruse SARS-CoV-2 vastaste IgG- ja IgM-antikehade semi-kvantitatiivset in vitro määramist inimese seerumist või plasmast.

 „COVID-19 ELISA testi valideerimine on oluline verstapost Icosageni arengus, milleni oleme jõudnud tänu Icosageni töötajate, vabatahtlike doonorite ja koostööpartnerite ühistele jõupingutustele nagu näiteks Vabariigi Valitus, mis meiega ühendust võttis ja abi pakkus.” kommenteeris Icosageni asutaja ja tegevjuht Mart Ustav. “Me ei tooda enam pelgalt allhankijana meditsiiniseadmetesse polte ja mutreid, vaid oleme nüüd võimelised välja arendama, kliiniliselt valideerima ja tootma ka diagnostilisi teste. Me ei kavatse siinkohal rahulolevalt peatuda, vaid arendame välja ka SARS-CoV-2 antigeeni testi ning COVID-19 neutraliseerivate antikehade ELISA test."  Arenduses olev SARS-CoV-2 antigeeni test võimaldab  patsiendi süljeproovist määrata SARS-CoV-2 viirust juba nakatumise algstaadiumis, pakkudes  kiiret ja soodsat alternatiivi praegusele RNA määramise testile. COVID-19 neutraliseerivate antikehade ELISA testi abil on aga võimalik määrata spetsiifiliselt viirust neutraliseerivate antikehade olemasolu patsientide vereseerumis. Olukorras, kus on võimalik, et arendatavad vaktsiinid SARS-CoV-2 vastu tekitavad viirusvastase immuunsuse vaid teatud perioodiks, võimaldab seetest määrata  vaktsiini poolt tekitatud immuunsuse tugevust ja kestvust. Lisaks võimaldab antud test meditsiiniasutustel  välja valida haigusest paranenud patsientide vereseerumite hulgast viirust tugevalt neutraliseerivad seerumid, mida kasutada  kriitiliste haigete ravis.

Värskelt registreeritud ning ka veel arenduses olevate testide loomist toetas Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium 100 000 euroga.Antikehade määramise test


Diagnostilised testid SARS-CoV-2 nakkuse tuvastamiseks võib jagada kolme rühma: RNA määramisel põhinevad, immuunsüsteemi poolt toodetud viirusvastaste antikehade määramisel põhinevad (A) ning laboris toodetud antikehadega viiruse valkude tuvastamisel põhinevad (B). Nukleiinhappe analüüs põhineb viiruse RNA tuvastamisel ninaneelu proovist, seroloogiliste testidega otsitakse aga viirusvalkude (ehk antigeenide) vastu inimese immuunsüsteemi poolt toodetud antikehasid. Ninaneelu proovidest viiruse valkude tuvastamiseks võib kasutada ka diagnostilisi antikehi. Seega aktiivse nakkuse saab tuvastada nii nukleiinhappeanalüüsi kui ka diagnostiliste antikehadega. Seroloogilised testid näitavad, kas patsient on juba viirusnakkuse läbi põdenud. Senimaani on ainukeseks usaldusväärseks diagnostiliseks meetodiks viiruse RNA määramisel põhinev test, mis on oma olemuselt ajamahukas. Seega on väga oluline leida arendada välja kiiremad, kuid samas ka usaldusväärsed testid.

Icosagen on välja töötanud testi, mis põhineb immuunsüsteemi poolt toodetud viirusvastaste antikehade määramisel (joonisel variant A). Siiani testi valideerimiseks kasutatud kliinilised proovid viitavad, et test suudab edukalt tuvastada patsiendid, kes on SARS-CoV-2 viiruse läbi põdenud.

Antikehade signaali tugevust doonorite veres kirjeldav joonis näitab vabatahtlikel doonoritel viiruse läbipõdemisel tekkinud antikehasid viiruse erinevate valkude vastu. Näiteks selle valimiga vaatleme olukorda, kus kõigil paranenutel on tekkinud antikehad nukleokapsiidi valgu vastu, kuid samas ei ole tekkinud antikehasid kõigi ogavalgu erinevate piirkondade vastu (ogavalk on kokku pandud mitmest erinevast domeenist). Selleks, et välja uurida, kas ka vastupidine stsenaarium on võimalik, kus on tekkinud antikehad ainult ogavalgu vastu ja puuduvad nukleokapsiidi valgule, on tarvis immuunvastust analüüsida suurema hulga paranenute peal.

Lisaks on doonorite verest eraldatud ka esimesed antikehad, mille abil saab potentsiaalselt viirust detekteerida ka infektsiooni varajases staadiumis, pakkudes soodsa ja kiire alternatiivi praegusele viiruse RNA tuvastamise meetodile. Eraldatud antikehad on esmases tootmises, mille järel nende seondumine viirusvalkudele kinnitatakse ja pärast antikehade iseloomustamist saab neid kasutada diagnostilise testi loomiseks.

Icosagen on Eesti kapitalil põhinev biotehnoloogiafirma, mis on aastaid tootnud antigeene ja antikehasid erinevate bioloogiliste ravimiarendusprojektide tarvis maailma juhtivaimate laborite tarvis. Diagnostiliste reaktiivide (antigeenid, antikehad, reaalselt kasutatavad testsüsteemid) arendamiseks ja tootmiseks on olemas oskused, kogemused ja tootmisvõimsused. Näiteks on gripiviirus B –spetsiifiline antikeha, mida kasutatakse FDA poolt kinnitatud diagnostilistes immunoloogilistes kittides, toodetud Icosageni poolt. Uute arendustena on värskelt valmis saanud ka antikehad infarkti või sepsise diagnoosimiseks.